KAUPUNKIKYLÄ 2025 – Uusia mahdollisuuksia maahanmuuttajien työllistymiseen

Hanke on tarkoitettu yli 18-vuotiaille maahanmuuttajataustaisille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville maahanmuuttajataustaisille henkilöille.

 

Hankkeen tavoitteena on:

- Tuottaa yhteisöllistä toimintaa, jossa kohtaaminen ja yhdessä tekeminen ovat pääroolissa. Tämän kautta yksilön kyvyt nousevat esiin ja voimavarat lisääntyvät.

- Löytää uusia keinoja, joilla henkilö voi työllistyä tai työllistää itsensä.

 

Hankkeessa luodaan verkostoja, jotka vähentävät syrjäytymistä ja lisäävät osallisuutta.

Toiminnan kautta oman osaamisen tunnistaminen lisääntyy ja työelämävalmiudet kehittyvät.

 

Työkaluina hankkeessa on yhteisötoimintaa max. 22 tuntia/vko ja työharjoittelujaksoja työpajoissa. Lisäksi osallistujille on yksilöllistä ohjausta.

 

Hankkeen rahoittaa ESR ja Lahden Kaupunki.

Hankkeen kesto 1.2.2017-31.10.2019

Lisätietoja:

Eveliina Aaltonen
Projektipäällikkö
044-7722848
eveliina.aaltonen@kaupunkikyla.fi

 

Anita Fagerholm
Projektikoordinaattori
044-7036228
anita.fagerholm@kaupunkikyla.fi